اف‌دروید چیست؟

اف‌دروید، فهرستی قابل نصب از برنامه‌های نرم‌افزار آزاد برای اندروید است. کارخواه اف‌دروید، مرور، نصب و ارتقا را روی دستگاهتان آسان می‌کند.