اعانه‌ها

اف‌دروید از اعانه‌های شما نیرو می‌گیرد!

اگر می‌خواهید مشارکت مالی کنید، استفاده از بن‌سازه‌ای آزاد مثل لیبراپی یا اوپن کالکتیو را پیشنهاد می‌کنیم. لیبراپی کارمزد کم‌تری دارد، ولی اوپن‌کالکتیو اجازهٔ انعطافو شفافیت بیش‌تری در مورد چگونگی استفاده از وجوه را می‌دهد. هر دو بن‌سازه، اجازهٔ اعانه‌های دوره‌ای را می‌دهند که برای توسعهٔ اف‌دروید بسیار مطلوب است.

     

دیگر گزینه‌ها

می‌توانید مستقیم به F-Droid Limited (که زیرساخت هسته‌ای را اجرا می‌کند) کمک کنید:

تراکنش بانکی

نام: F-Droid Limited
آی‌بن: GB92 BARC 2056 7893 4088 92
سوییفت: BARCGB22

یا خرید 👕 تی‌شرت 👕 از
هلوتاکس
(اف‌دروید به ازای هر لباس فروخته شده، ۳ یورو دریافت خواهد کرد.)