اعانه‌ها

اف‌دروید از اعانه‌های شما نیرو می‌گیرد!

اگر می‌خواهید مشارکت مالی کنید، استفاده از بن‌سازه‌ای آزاد مثل لیبراپی یا اوپن کالکتیو را پیشنهاد می‌کنیم. لیبراپی کارمزد کم‌تری دارد، ولی اوپن‌کالکتیو اجازهٔ انعطافو شفافیت بیش‌تری در مورد چگونگی استفاده از وجوه را می‌دهد. هر دو بن‌سازه، اجازهٔ اعانه‌های دوره‌ای را می‌دهند که برای توسعهٔ اف‌دروید بسیار مطلوب است.

اعانه‌هایتان برای این موارد استفاده خواهند شد:

  • پرداخت برای منابع کارساز
  • پرداخت برای محصولات (عکس‌برگردان‌ها)
  • پرداخت به مشارکت‌کنندگان در کارهای توسعه و نگه‌داری
  • حمایت مالی از سفر مشارکت‌کنندگان به کنفرانس‌ها یا دورهمی‌ها

می‌توانم از چه روش‌های پرداختی استفاده کنم؟

هم‌اکنون، تنها از روش‌های پرداختی که میزبان مالیمان ارائه می‌کند، پشتیبانی می‌کنیم. میزبان مالی مشخّص می‌کند که چه روش‌هایی موجودند.

  ارز کارت اعتباری حوالهٔ بانکی پی‌پل رمز
اعانه با لیبراپی      
اعانه به اجتماع ما F-Droid-Euro EUR      
اعانه به اجتماع ما F-Droid USD  
GitHub Sponsors      

برای گرفتن جزییات بیش‌تر دربارهٔ هزینه‌هایشان، به صفحه‌های اطّلاعاتمان سربزنید:

تراکنش بانکی مستقیم IBAN

اگر می‌خواهید با تراکنش بانکی IBAN مستقیم اعانه دهید، از F-Droid (€) روی اوپن‌کالکتیو استفاده کنید:

اعانه به اجتماع ما      

رمزارز

All cryptocurrency donations to F-Droid, including Bitcoin and many others, are on hold for the time being, this page will be updated if there any related changes.

سوَگ

یا خرید 👕 تی‌شرت 👕 از
هلوتاکس
(اف‌دروید به ازای هر لباس فروخته شده، ۳ یورو دریافت خواهد کرد.)

برپایی پیشین

اعانه‌ها به اف‌دروید، پیش‌تر به دست F-Droid Limited، یک «شرکت خصوصی» ثبت‌شده در انگلستان (شماره ثبت ۰۸۴۲۰۶۷۶) مدیریت می‌شد. این روش از ۱۴۰۰ دیگر استفاده نمی‌شود.