مشکلات

اگر در مورد اف‌دروید به مشکلی برخوردید لطفاً به ردیاب مشکل مربوطه گزارشش کنید.

کارهٔ کارخواه

اگر با برنامهٔ کارخواه اف‌دروید مشکلی دارید لطفاً بررسی کنید که هنوز در موردش می‌دانیم یا نه و در این ردیاب گزارشش کنید.

داده‌های کاره

For problems related to the contents of the F-Droid repository (the apps in our app store), such as a disappeared or outdated applications, please use this issue tracker.

درخواست بسته‌بندی

To request a new application to be packaged (add an app to our app store), please, first check the app data issue tracker to see if that application was available in the past and got removed. Any remaining request for packaging (RFP) can be added to this issue tracker.

ابزارهای کارساز

برای مشکلات ابزارهای کارساز (ساخت شخصی کاره‌ها یا راه‌اندازی مخزن خودتان) لطفاً از این ردیاب استفاده کنید.

پایگاه وب

برای مشکلات مربوط به این پایگاه وب می‌توانید از این ردیاب استفاده کنید.

جست‌وجوی پایگاه وب

برای مشکلات مربوط به https://search.f-droid.org یا نتیجه‌های جست‌وجو در این پایگاه وب می‌توانید از این ردیاب استفاده کنید.