نقشک بسته

دوز

بازی دوز با امکان پشتیبانی از انواع قوانین
جدید در نگارش 3.3.2
v3.3.2

This update includes various improvements and bug fixes to make the app better for you.
بازی دوز یا دوز دوازده‌تایی یک بازی فکری دو نفره است که با یک مقوا و ۲۴ مهره در دو رنگ بازی می‌شود. طرحی هندسی با استفاده از چند خط روی مقوا رسم می‌شود و بازیکنان تلاش می‌کنند سه مهرهٔ خود را به ردیف در جایگاه‌ها بنشانند و همچنین مانع ردیف شدن مهره‌های حریف شوند.

قوانین:

✱ بازیکنی که سه مهره خود را به ردیف روی تخته قرار می دهد دارای یک دوز است و می‌تواند مهره‌ای از حریف خود را حذف کند.
✱ هر بازیکن که به دو مهره کاهش می یابد و گزینه ای برای تشکیل دوز های جدید ندارد، بازی را می بازد.
✱ اگر بازیکن، حریف را تا حدی مسدود کند که قادر به حرکت کردن نباشد ، بازیکن حریف با بیش از سه قطعه شکست می‌خورد.

امکانات:

✱ پشتیبانی از انواع قوانین ، مانند موریس نه مهره‌ای و دوازده مهره‌ای ، قانون "پرواز" یا "عدم‌پرواز"
✱ به تنهایی در برابر هوش مصنوعی، یا بصورت دو‌ نفره با دوست خود بازی کنید
✱ قدرت بازی قابل تنظیم
✱ بسیار قابل تنظیم است
✱ تم های رنگی
✱ دسترسی

نگارش‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 3.3.2 (3359) پیشنهادی افزوده در 2023-01-21

  arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

  این نگارش، به اندروید 4.4 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • com.calcitem.sanmill.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 25 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 3.3.1 (3354) - افزوده در 2023-01-19

  arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

  این نگارش، به اندروید 4.4 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • com.calcitem.sanmill.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 25 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 3.3.0 (3333) - افزوده در 2023-01-10

  arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

  این نگارش، به اندروید 4.4 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • com.calcitem.sanmill.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 25 MiB امضای PGP | گزارش ساخت