AVNC

یک کارخواه VNC سریع و ایمن برای اندروید
جدید در نگارش 2.0.1
* Improve support for multi-homed SSH hosts
* Fixed incorrect gesture detection on some devices
* Fixed possible crash during 2-finger swipe
برنامهٔ AVNC یک کارخواه متن‌باز VNC برای اندروید است. این به شما اجازهٔ کنترل از راه دور هر افزاره‌ای که یک کارساز VNC را اجرا کند، را می‌دهد.

قابلیت‌ها:

- طراحی متریال (به همراه زمینهٔ تاریک)
- حرکات قابل پیکربندی
- رمزگذاری محکم
- کلیدهای مجازی
- حالت تصویر در تصویر
- حالت فقط مشاهده
- اکتشاف کارساز بدون پیکربندی
- پشتیبانی از TLS ‏(AnonTLS, VeNCrypt)
- تونل SSH (VNC بر روی SSH)
- درون‌ریزی/برون‌ریزی کارسازها
- پشتیبانی از تکرارکنندهٔ VNC
- همگام‌سازی تخته‌گیره با کارساز

اعانه

نگارش‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 2.0.1 (16) پیشنهادی افزوده در 2022-11-30

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • دسترسی کامل به شبکه
   به برنامه امکان می‌دهد سوکت‌های شبکه را ایجاد کند و از پروتکل‌های شبکه سفارشی استفاده نماید. مرورگر و سایر برنامه‌ها روشی را برای ارسال داده‌ها به اینترنت ارائه می‌کنند بنابراین این مجوز برای ارسال داده به اینترنت ضروری نیست.
  • استفاده از سخت‌افزار بیومتریک
   به برنامه امکان می‌دهد از سخت‌افزار بیومتریک برای احراز هویت استفاده کند
  • استفاده از سخت‌افزار اثر انگشت
   به برنامه امکان می‌دهد از سخت‌افزار اثر انگشت برای احراز هویت استفاده کند
  • com.gaurav.avnc.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 6 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 2.0.0 (15) - افزوده در 2022-11-12

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • دسترسی کامل به شبکه
   به برنامه امکان می‌دهد سوکت‌های شبکه را ایجاد کند و از پروتکل‌های شبکه سفارشی استفاده نماید. مرورگر و سایر برنامه‌ها روشی را برای ارسال داده‌ها به اینترنت ارائه می‌کنند بنابراین این مجوز برای ارسال داده به اینترنت ضروری نیست.
  • استفاده از سخت‌افزار بیومتریک
   به برنامه امکان می‌دهد از سخت‌افزار بیومتریک برای احراز هویت استفاده کند
  • استفاده از سخت‌افزار اثر انگشت
   به برنامه امکان می‌دهد از سخت‌افزار اثر انگشت برای احراز هویت استفاده کند
  • com.gaurav.avnc.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 6 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 1.9.2 (14) - افزوده در 2022-08-11

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • دسترسی کامل به شبکه
   به برنامه امکان می‌دهد سوکت‌های شبکه را ایجاد کند و از پروتکل‌های شبکه سفارشی استفاده نماید. مرورگر و سایر برنامه‌ها روشی را برای ارسال داده‌ها به اینترنت ارائه می‌کنند بنابراین این مجوز برای ارسال داده به اینترنت ضروری نیست.
  • استفاده از سخت‌افزار بیومتریک
   به برنامه امکان می‌دهد از سخت‌افزار بیومتریک برای احراز هویت استفاده کند
  • استفاده از سخت‌افزار اثر انگشت
   به برنامه امکان می‌دهد از سخت‌افزار اثر انگشت برای احراز هویت استفاده کند

  بارگیری APK 5.6 MiB امضای PGP | گزارش ساخت