نقشک بسته

قهوه

صفحه‌نمایش را بیدار نگه‌دارید
جدید در نگارش 2.18
Add button add quick tile
کافه شما را قادر می‌سازد تا صفحه‌نمایش را بدون انجام تغییری در تنظیمات افزاره‌تان بیدار نگه‌دارید. می‌توان آن را از مکان‌های مختلفی تغییر داد:
* یک دکمه در تنظیمات سریع، مکانی که دکمه‌هایی برای تغییر حالت وای‌فای و بلوتوث و ... را دارد. نیاز به اندروید ۷ یا بالاتر دارد.
* یک دکمه در درون خود کاره.
* یک میان‌بر در صفحهٔ خانه. اگر راه‌انداز شما از آن پشتیبانی کند، می‌توان آن را در کاره ایجاد کرد.

قهوه را می‌توان به‌عنوان برنامه کمکی تنظیم کرد (تنظیمات دستگاه => برنامه‌ها => برنامه‌های پیش‌فرض => برنامه کمکی) و هنگام فراخوانی کمک، وضعیت آن را تغییر می‌دهد.

Coffee may not work because of an overly aggressive battery saver that is implemented by some OEMs (including Poco, Samsung and Xiaomi).
In that case please enable "Alternate mode" in the settings.

نگارش‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 2.18 (38) پیشنهادی افزوده در 2023-04-13

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • اجرای سرویس پیش‌زمینه
   به برنامه اجازه می‌دهد از سرویس‌های پیش‌زمینه استفاده کند.
  • ممانعت از به خواب رفتن تلفن
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا از غیرفعال شدن تلفن جلوگیری کند.
  • تغییر تنظیمات سیستم
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا داده‎های تنظیم سیستم را تغییر دهد. برنامه‎های مخرب می‎توانند پیکربندی سیستم شما را خراب کنند.
  • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
   به برنامه اجازه می‌دهد که به محض پایان راه‌اندازی سیستم، راه‌اندازی شود. این ویژگی ممکن است باعث شود راه‌اندازی دستگاه مدت زمان بیشتری طول بکشد و به برنامه اجازه می‌دهد با همیشه درحال اجرا بودنش باعث کاهش سرعت کلی دستگاه شود.
  • نمایش آگاهی‌ها
   می‌گذارد کاره آگاهی نشان دهد
  • com.github.muellerma.coffee.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 2.8 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 2.17 (37) - افزوده در 2023-04-10

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • اجرای سرویس پیش‌زمینه
   به برنامه اجازه می‌دهد از سرویس‌های پیش‌زمینه استفاده کند.
  • ممانعت از به خواب رفتن تلفن
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا از غیرفعال شدن تلفن جلوگیری کند.
  • تغییر تنظیمات سیستم
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا داده‎های تنظیم سیستم را تغییر دهد. برنامه‎های مخرب می‎توانند پیکربندی سیستم شما را خراب کنند.
  • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
   به برنامه اجازه می‌دهد که به محض پایان راه‌اندازی سیستم، راه‌اندازی شود. این ویژگی ممکن است باعث شود راه‌اندازی دستگاه مدت زمان بیشتری طول بکشد و به برنامه اجازه می‌دهد با همیشه درحال اجرا بودنش باعث کاهش سرعت کلی دستگاه شود.
  • نمایش آگاهی‌ها
   می‌گذارد کاره آگاهی نشان دهد
  • com.github.muellerma.coffee.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 2.8 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 2.16 (36) - افزوده در 2023-04-01

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • اجرای سرویس پیش‌زمینه
   به برنامه اجازه می‌دهد از سرویس‌های پیش‌زمینه استفاده کند.
  • ممانعت از به خواب رفتن تلفن
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا از غیرفعال شدن تلفن جلوگیری کند.
  • تغییر تنظیمات سیستم
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا داده‎های تنظیم سیستم را تغییر دهد. برنامه‎های مخرب می‎توانند پیکربندی سیستم شما را خراب کنند.
  • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
   به برنامه اجازه می‌دهد که به محض پایان راه‌اندازی سیستم، راه‌اندازی شود. این ویژگی ممکن است باعث شود راه‌اندازی دستگاه مدت زمان بیشتری طول بکشد و به برنامه اجازه می‌دهد با همیشه درحال اجرا بودنش باعث کاهش سرعت کلی دستگاه شود.
  • نمایش آگاهی‌ها
   می‌گذارد کاره آگاهی نشان دهد
  • com.github.muellerma.coffee.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 2.8 MiB امضای PGP | گزارش ساخت