نقشک بسته

NFC Reader

Read NFC tags
جدید در نگارش 1.0
Initial release
This is a simple app to read various tags (NDEF, RFID, FeliCa, ISO 14443, etc).

It has been forked from se.anyro.nfc_reader.

نگارش‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 1.0 (1) پیشنهادی افزوده در 2023-06-25

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل ارتباط راه نزدیک
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا با تگ‌های «ارتباط میدان نزدیک» (NFC)، کارت‌ها و فایل‌خوان ارتباط برقرار کند.
  • com.github.muellerma.nfcreader.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 2 MiB امضای PGP | گزارش ساخت