نقشک بسته

تهرو: مترو تهران

راهنمای مترو تهران Ⓜ️
جدید در نگارش 2.3.3
- Added almost all of the missing station locations.
- Improved how station locations are launched on supported map apps.
- Updated social links.
تهرو یک برنامه‌ آزاد و متن‌باز کمکی برای متروی تهران است.

قابلیت‌ها:
• پشتیبانی از فارسی و انگلیسی
• پشتیبانی از پوسته روشن و تاریک
• طراحی مدرن و مینیمال

نگارش‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 2.3.3 (233) پیشنهادی افزوده در 2022-05-18

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • ‏تنظیم مجدد ترتیب برنامه‎های در حال اجرا
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا کارها را به پیش‌زمینه و پس‌زمینه منتقل کند. برنامه‎ ممکن است بدون دخالت شما این کار را انجام دهد.

  بارگیری APK 4.7 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 2.3.2 (232) - افزوده در 2022-04-18

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • ‏تنظیم مجدد ترتیب برنامه‎های در حال اجرا
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا کارها را به پیش‌زمینه و پس‌زمینه منتقل کند. برنامه‎ ممکن است بدون دخالت شما این کار را انجام دهد.

  بارگیری APK 4.7 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 2.3.1 (231) - افزوده در 2022-04-08

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • ‏تنظیم مجدد ترتیب برنامه‎های در حال اجرا
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا کارها را به پیش‌زمینه و پس‌زمینه منتقل کند. برنامه‎ ممکن است بدون دخالت شما این کار را انجام دهد.

  بارگیری APK 4.7 MiB امضای PGP | گزارش ساخت