مخزن‌ساز

مخزن F-Droid.org فقط یکی از صدها مخزن ساخته شده توسّط افراد سراسر گیتی است. با ابزارهای اف‌دروید، هرکسی می‌تواند مخزن خودش را بسازد. پس چه شما آهنگسازی باشید که می‌خواهد آهنگ‌هایش را منتشر کند یا توسعه‌دهنده‌ای که می‌خواهد ساخت‌های شبانه از کاره‌اش ارائه دهد، آزادید که مخزن خود را ساخته و مستقل از F-Droid.org با دیگر افراد هم‌رسانی کنید.

در گذشته ساخت یک مخزن مشکل بود، چرا که شما باید برای ویرایش پرونده‌های متنی به منظور ویرایش جزئیات فروشگاه بسته‌هایتان، دانش خط فرمان داشته و باید نماگرفت‌ها را در سامانه‌ای مخصوص از شاخه‌ها می‌چسباندید تا بتوانند به خوبی در کارهٔ اف‌دروید کار کنند.

اکنون همهٔ این‌ها آسان‌تر شده است. با مخزن‌ساز می‌توانید مخزن خود را ایجاد کرده و نیازی به داشتن هیچ دانش خاصی برای انجامش ندارید. برای اطّلاعات در مورد چگونگی نصب مخزن‌ساز روی دستگاهتان، راهنمای نصب را ببینید.


مخازنتان می‌توانند شامل هرگونه رسانه‌ای باشند


ویرایش جزئیات فروشگاه بسته‌هایتان هرگز بدین آسانی نبوده


ایجاد یک مخزن تنها به اندازهٔ دو کلیک کار می‌برد


امکانات بسیاری برای بارگذاری مخزنتان دارید

مانند هر پروژهٔ دیگری از اف‌دروید، مخزن‌ساز نرم‌افزار آزاد است. می‌توانید کد مبدأ و پروانه‌اش را روی گیت‌لب بیابید.