با اف‌دروید می‌شود چه‌کار کرد

اف‌دروید فروشگاه کاره‌ای مستقل و مبتنی بر جامعه برای اندروید بوده که کاملاً نرم‌افزار آزاد است. با اف‌دروید می‌توانید بیش از ۱٫۲۰۰ کارهٔ آزاد را از میان مخازن موجود مرور، جست‌وجو و نصب کرده، یا مخازن خودتان را بسازید. برای بارگیری کاره و شروع به کار f-droid.org را روی افزارهٔ اندرویدیتان بگشایید!

گرفتن محتوای بیش‌تر.

برای گرفتن محتوای بیش‌تر، مخزنی به اف‌دروید بیفزایید. مخزن، مجموعه‌ای از محتواست. می‌توانید مخازن دیگران را مستقیم از خودشان بیابید. توسعه‌دهنده‌ها اغلب در پایگاه وبشان به مخزن اف‌درویدشان پیوند می‌دهند. مربّی‌ها اغلت پیوندهای مخازن را با رایانامه و شبکه‌های احتماعی، هم‌رسانی می‌کنند.

ارسال و دریافت برون‌خط کاره‌ها.

اینترنت ندارید؟ مشکلی نیست. اطرافیان اف‌دروید می‌گذارد محتوا رابا افرادی در بک مکان، هم‌رسانی کنید.

افزودن کاره‌ها و پرونده‌های خودتان.

مخزن کاره‌های شخصی‌شدهٔ خودتان را بسازید. از اف‌دروید برای توزیع محتوا استفاده کنید.مربّی‌ها برای هم‌رسانی مجموعه‌ای از منابع و کاره‌ها با شرکت‌کنندگان هنگام نبودن اتّصال اینترنتی قابل اطمینان در یک آموزش، از مخزن‌ها استفاده می‌کنند. توسعه‌دهندگان از مخازن برای توزیع کاره‌هایشان به دیگران استفاده می‌کنند.