چگونگی افزودن مخزن به اف‌دروید

پویش رمزهای QR از مخازنی که می‌خواهید از افزاره یا پایگاه‌های وبی که در آن‌ها پیدا می‌شوند بیفزایید.

گزینهٔ 1: گشودن پیوند مخزن روی افزاره‌تان

اگر پیوند مخزنی با رایانامه، رسانهٔ احتماعی یا پیامک فرستاده شد، امکان نصب کاره‌های درونش به اف‌دروید را با گشودنش می‌افزاید.

 • گام 1

  اف‌دروید را روی افزارهٔ اندرویدیتان بارگیری و نصب کنید.

 • گام 2

  روی پیوند کلیک کرده و آن را در مرورگر وبی روی افزاره‌تان بگشایید.

 • گام 3

  هنگامی که پیوند را گشودید، دکمهٔ «افزودن به اف‌دروید» را بزنید.

 • گام 4

  دکمهٔ «اف‌دروید دارم» را بزنید. کارهٔ اف‌دروید گشوده خواهد شد.

 • گام 5

  «افزودن مخزن جدید» با نشانی مخزن از پیش پر شده‌اش نشان داده خواهد شد. برای افزودنش «قبول» را بزنید.

 • گام 6

  مخزن جدیدتان افزوده خواهد شد. برای دیدن فهرستی از مخزن‌هایتان «تنظیمات» را گشوده و «مخزن‌ها» را برگزینید.

 • گام 7

  برای دیدن محتویات یک مخزن، رویش بزنید.

 • گام 8

  کاره‌هایی که می‌خواهید داشته باشید را گزیده و آن‌ها را روی افزاره‌تان نصب کنید.

گزینهٔ 2: پویش یک رمز QR از افزاره‌ای دیگر

رمزهای QR را از مخزن‌هایی که می‌خواهید از افزاره یا پایگاه‌های وبی که در آن‌ها یافت می‌شوند بیفزایید، بپویید.

 • گام 1

  هنگامی که رمز QR مخزن نمایش داده شد، آن را با یک کارهٔ پویشگر QR، بپویید.

 • گام 2

  روی پیوند بزنید. اگر انتخابش بودپویند را با اف‌دروید بگشایید. سپس دستورات را دنبال کنید. اگر کار کارد، تمام است! وگرنه به مرحلهٔ بعد بروید.

 • گام 3

  اگر انتخاب گشودن پیوند با اف‌دروید را نداشتید، پویشگر QR را بسته و کارهٔ اف‌دروید را بگشایید.

 • گام 4

  درون اف‌دروید «تنظیمات» را زده و «مخزن‌ها» را در زیر «برنامه‌های من» برگزینید.

 • گام 5

  در صفحهٔ مخزن‌ها، نقشک «+» در گوشهٔ بالا را بزنید.

 • گام 6

  نشانی مخزن به صورت خودکار پر خواهد شد. «فعّال سازی» را بزنید. نکته: مخزن در مخزن‌های اف‌دروید ذخیره خواهد شد، ولی تا زمانی که به صورت دستی انتخاب و نصب نکنید، کاره‌ای نصب نخواهد شد.