Współpraca

Ten projekt jest w całości tworzony i zarządzany przez wolontariuszy. Możesz pomóc:

Raportowanie błędów

Jeśli napotkasz problemy ze stroną lub oprogramowaniem klienckim, możesz je zgłosić w odpowiednim narzędziu do śledzenia problemów albo omówić je na Forum, Matrix lub IRC (#fdroid na OFTC).

Zgłaszanie nowych aplikacji

Jeśli zauważysz brak aplikacji w repozytorium (po zapoznaniu się z polityką włączenia), prześlij ją za pośrednictwem dedykowanego Requests For Packaging narzędzie do śledzenia problemów.

Jeżeli masz wymagane zdolności informatyczne, możesz też zebrać wszystkie metadane i zgłosić je do repozytorium F-Droid Data, co znacząco przyspieszy proces włączenia nowej aplikacji.

Podobnie jest z pomocą w kompilowaniu nowych wersji aplikacji.

Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji albo pytając na Matrix lub IRC (#fdroid na OFTC).

Przetłumacz

Aplikacja kliencka jest dostępna w wielu językach. Jeżeli twojego języka brakuje bądź wymaga aktualizacji lub poprawek, prosimy utworzyć konto i skorzystać z tego systemu tłumaczeń, aby wprowadzić zmiany.

Zacznij od przeglądu Tłumaczenie i lokalizacja. Istnieje również dedykowana sekcja forum do dyskusji związanych z tłumaczeniami.

Rozwój

Istnieją cztery główne repozytoria git hostowane w GitLab: - androidowa aplikacja kliencka, - narzędzia serwera do uruchamiania repozytorium i budowania lub instalowania aplikacji lokalnie, - powiązane pliki metadanych dla aplikacji w głównym repozytorium F-Droid, - strona internetowa i dokumentacja

Najprostszym sposobem przyczynienia się do rozwoju jest tworzenie klonów tych projektów i przesyłanie żądań scalenia. Jeśli wprowadzasz duże zmiany, dobrze byłoby najpierw omówić je na IRC lub na forum, aby upewnić się, że pasują do kierunku projektu i nie kolidują ani nie powielają prac już rozwijanych.

Do pracy z serwerami i projektami danych, dobrym pomysłem jest przeczytanie dokumentacji.

Utrzymywanie infrastruktury

F-Droid zapewnia wiele serwerów (serwery kompilacji, portal internetowy, obszary pobierania i więcej), które wymagają regularnej konserwacji, wdrażania opartego na Ansible i zarządzania sprzętem. Więcej informacji można znaleźć, pytając na Matrix, IRC (#fdroid-dev on OFTC) lub team@f-droid.org.