Niepożądane funkcje

Podczas przeglądu aplikacji do zaakceptowania, F-Droid bierze przede wszystkim punkt widzenia użytkownika. Zaczynamy od ścisłych kryteriów akceptacji opartych na zasadach wolnego oprogramowania i kontroli użytkownika. Istnieją pewne rzeczy w aplikacji, które mogą nie blokować jej włączenia, ale wielu użytkowników może nie chcieć ich zaakceptować. W tym przypadku F-Droid ma zdefiniowany zestaw funkcji niepożądanych. Aplikacje mogą być oznaczone tymi cechami, aby użytkownicy mogli jednoznacznie zdecydować, czy dana aplikacja jest nadal akceptowalna.

Funkcje niepożądane są zorganizowane w “flagi”, których twórcy pakietów mogą używać do oznaczania aplikacji, ostrzegając przed potencjalnie niepożądanym zachowaniem z punktu widzenia użytkownika, często służącym interesom twórcy lub strony trzeciej. Pakiety wolnego oprogramowania nie istnieją w bańce. Aby jeden element oprogramowania był użyteczny, zazwyczaj musi być zintegrowany z innym oprogramowaniem. Dlatego użytkownicy, którzy chcą mieć wolne oprogramowanie, chcą też wiedzieć, czy dana aplikacja zależy od oprogramowania prawnie zastrzeżonego lub je promuje. Czasami w funkcjach niepożądanych pojawiają się pojęcia, które pokrywają się z taktykami stosowanymi przez strony trzecie przeciwko użytkownikom. F-Droid zawsze oznacza funkcje niepożądane z punktu widzenia użytkownika’. Na przykład, NSFW może być interpretowane jako podobne do cenzury, ale w naszym przypadku skupiamy się na kontekście użytkownika i utrzymaniu go pod kontrolą.

Możesz zobaczyć nasze funkcje niepożądane w akcji podczas przeglądania szczegółów każdej aplikacji zawierającej jeden lub więcej funkcji niepożądanych, czy w kliencie F-Droid lub na tej stronie. Klient F-Droid udostępnia również ustawienia pozwalające ukryć aplikacje z niektórymi funkcjami niepożądanymi.

Lista niepożądanych funkcji

F-Droid obecnie używa listy niepożądanych funkcji do znakowania aplikacji, które wysyłamy:

 • Reklamy - reklama
 • Śledzenie - śledzi i/lub zgłasza gdzieś swoją aktywność, nawet jeśli można ją wyłączyć
 • Niewolne usługi sieciowe - promuje lub zależy całkowicie od niewolnej usługi sieciowej
 • Niewolne dodatki – promuje inne niewolne aplikacje lub wtyczki
 • Niewolne zależności - do pracy potrzebna jest aplikacja niewolna (np. Google Maps, Market)
 • NSFW - zawiera treści, które użytkownik może nie życzyć sobie, aby były upubliczniane lub widoczne wszędzie
 • Niewolne upstream - kod źródłowy upstream nie jest wolny, a ta wersja ma te części zastąpione lub przepisane
 • Niewolne zasoby – niewolne multimedia w rzeczach, które nie są kodem (np. obrazy, dźwięk, muzyka, modele 3D lub wideo)
 • Znana podatność – znana luka w zabezpieczeniach
 • Wyłączony algorytm - podpisany przy użyciu niebezpiecznego algorytmu
 • Brak źródła - kod źródłowy jest już niedostępny, co uniemożliwia wydawanie nowych wersji

To kompletna lista wszystkich aplikacji w F-Droid zawierających niepożądane funkcje.

Reklamy

Oznaczenie Niepożądane funkcje jest stosowane do aplikacji zawierających reklamy.

Zauważ, że większość aplikacji zawierających reklamy nie jest Wolnym Oprogramowaniem, ponieważ używają oprogramowania chronionego prawami autorskimi (np. AdMob) w celu zapewnienia tej reklamy. Te aplikacje w ogóle nie znajdą się w repozytorium. Jedynym przypadkiem, w którym mógłbyś zobaczyć zastosowanie tej niepożądanej funkcji, byłaby aplikacja zawierająca reklamy i niezawierająca niewolnego oprogramowania do ich pokazywania. Obecnie nie są znane żadne takie aplikacje.

Oto lista aplikacji z reklamami.

NSFW

Niepożądane funkcje to opcja odnosząca się do aplikacji zawierających treści, których użytkownik nie chce, aby były upubliczniane lub widoczne wszędzie. Oznaczona aplikacja może zawierać nagość, bluźnierstwo, obelgi, przemoc, intensywną seksualność, niepoprawność polityczną lub inne potencjalnie niepokojące treści. Jest to szczególnie istotne w takich środowiskach, jak miejsca pracy, szkoły, środowiska religijne i rodzinne. Nazwa pochodzi od internetowego terminu “Not safe for work”.

Oto lista aplikacji z NSFW.

Śledzenie

Ta niepożądana funkcja jest stosowana do aplikacji, które śledzą Twoją aktywność i/lub zgłaszają ją gdzieś bez Twojej zgody lub domyślnie (tzn. musisz aktywnie poszukiwać opcji, aby ją wyłączyć).

Przykłady, gdzie ta niepożądana funkcja może być zastosowana:

 • Wysyłanie raportów o awariach bez twojej wiedzy lub zgody
 • Sprawdzanie aktualizacji bez Twojej wiedzy lub zgody

Przykłady, gdzie nie zostałaby zastosowana — dowolne z powyższych, jeśli funkcja jest opcjonalna (tj. zostaniesz zapytany, zanim to nastąpi) i zostanie domyślnie wyłączona. Umożliwienie jej powinno wówczas wymagać również świadomej zgody, czyli wymagania polityki prywatności podobnej do RODO i unikania gromadzenia danych osobowych (PII) w miarę możliwości.

Zauważ, że często śledzenie jest implementowane w aplikacji z użyciem oprogramowania licencjonowanego/komercyjnego, np. Google Analytics czy Flurry. Aplikacje zawierające takie biblioteki nie będą umieszczane w repozytorium F-Droid.

Oto lista aplikacji ze śledzeniem.

Niewolne usługi sieciowe

Ta niepożądana funkcja dotyczy aplikacji, które promują niewolną usługę sieciową lub są od niej całkowicie zależne, a której zastąpienie jest niemożliwe lub niełatwe. Zastąpienie wymaga wprowadzenia zmian w aplikacji lub usłudze. Ta niepożądana funkcja nie miałaby zastosowania, gdyby istniała prosta opcja konfiguracji, która pozwala skierować aplikację do działającej instancji alternatywnego, publicznie dostępnego, samodzielnie hostowanego rozwiązania serwerowego będącego wolnym oprogramowaniem.

Oto lista aplikacji z niewolnymi usługami sieciowymi.

Niewolne dodatki

Oznaczenie Niepożądane Funkcje stosuje się do aplikacji, które mimo iż same w sobie są wolnym oprogramowaniem, promują inne niewolne aplikacje lub wtyczki.

Lista aplikacji z niewolnymi dodatkami.

Niewolne zależności

Oznaczenie Niepożądane Funkcje jest stosowana do aplikacji, które są zależne od niewolnego oprogramowania.

Nie oznacza to, że własnościowe oprogramowanie jest dołączone w aplikacji, ale na przykład może zależeć od innego oprogramowania już zainstalowanego na Twoim urządzeniu. Typowym przykładem może być aplikacja, która nie działa lub jest nieprzydatna, chyba że masz zainstalowane Mapy Google.

Oto lista aplikacji z niewolnymi zależnościami.

Niewolne upstream

To oznaczenie Niepożądane funkcje jest stosowane do aplikacji, w których zewnętrzny kod źródłowy zawiera domyślnie we własnych wydaniach własnościowe oprogramowanie.

Nie oznacza to, że aplikacja zawiera oprogramowanie własnościowe. Najprawdopodobniej kompilacja F-Droid została w jakiś sposób poprawiona, aby usunąć niewolny kod/biblioteki i/lub może brakować niektórych funkcji. Opis aplikacji zwykle zawiera bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku gdy pierwotny programista zamieszcza niewolne biblioteki, wcześniej lub później będą one zawierać więcej bibliotek niewolnych, lub inne niepożądane funkcje. Często stają się niemożliwe do utrzymania / aktualizacji w F-Droid. Jeśli istnieje alternatywa, zaleca się unikanie aplikacji z tą niepożądaną funkcją, jeśli przyszłe aktualizacje są dla Ciebie ważne.

Oto lista aplikacji z niewolnym upstream.

Niewolne zasoby

Ta funkcja jest stosowana do aplikacji, które zawierają i wykorzystują zasoby niewolne. Najczęstszym przypadkiem są aplikacje wykorzystujące grafikę - obrazy, dźwięki, muzykę itp. - na licencji, która ogranicza wykorzystanie komercyjne lub tworzenie dzieł pochodnych (na przykład dowolna licencja Creative Commons z ograniczeniem “Niekomercyjne” (NC) lub “Bez pochodnych” (ND)).

Oto lista aplikacji z niewolnymi zasobami.

Znana podatność

Ta Niepożądana Funkcja jest stosowana do aplikacji ze znaną luką w zabezpieczeniach, wykrytą przez jeden ze skanerów w fdroidserver.

Oto lista [aplikacji ze znanymi lukami] w zabezpieczeniach](https://monitor.f-droid.org/anti-feature/KnownVuln).

Wyłączony algorytm

Niepożądane funkcje dotyczą aplikacji podpisanych przy użyciu algorytmu podpisu, który jest uważany za przestarzały lub niebezpieczny.

Oto lista aplikacji podpisanych z wyłączonymi algorytmami.

Brak źródła

Źródło dla tej aplikacji nie jest już dostępne. Albo aplikacja stała się prawnie zastrzeżona, repozytorium źródłowe zostało porzucone, albo przeniosło się w nieznane nam miejsce. Oznacza to, że nie będzie dalszych aktualizacji, chyba że źródło pojawi się ponownie.

Oto lista aplikacji bez źródła.

Raportowanie niepożądanych funkcji

Podczas gdy nasi opiekunowie pakietów ciężko pracują, aby znaleźć wszystkie niepożądane funkcje oraz zwrócić ci na nie uwagę, niektóre mogą pozostać niezauważone lub wślizgnąć się z aktualizacją aplikacji. Jeśli odkryjesz, że aplikacja zawiera jakieś funkcje niepożądane o których nie wie F-Droid, prosimy o zgłoszenie tego. Możesz przesłać je e-mailem na adres team@f-droid.org lub zgłosić jako błąd tutaj: gitlab.com/fdroid/fdroiddata/issues.

Pochodzenie pojęcia funkcji niepożądanych F-Droid

Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF) również ma podobny pomysł, znany pod nazwą “niepożądanych funkcji”. Funkcje niepożądane są sprzedawane klientom jako funkcjonalności, ale są fundamentalnymi lub nieuniknionymi aspektami systemów, które mogą być usunięte lub wstrzymane tylko dzięki wysiłkom technologicznym”](https://www.fsf.org/blogs/community/antifeatures). Innym sposobem myślenia o niepożądaności jest to, że są one “funkcjonalnością, za której brak programista technologii będzie pobierał opłaty od użytkowników”. Definicja F-Droid była początkowo inspirowana definicją FSF’s, ale nasza definicja ewoluowała przez lata w coś innego.