Problemy

  • Klient śledzenia problemów: Jeśli masz problem z aplikacją kliencką F-Droid, sprawdź, czy już o tym wiemy i/lub zgłoś go w tym narzędziu do śledzenia problemów.

  • RFP tracker: Aby poprosić o dodanie nowej aplikacji, prześlij “Wniosek pakowania” na rfp tracker.

  • Dane śledzenie problemów: W przypadku problemów związanych z zawartością repozytorium, takich jak brakujące lub przestarzałe aplikacje, użyj tego śledzenia problemów.

  • Server śledzenie problemów: Dla narzędzi serwera (używanych do samodzielnego tworzenia aplikacji, lub uruchamiając własne repozytorium), użyj tego narzędzia do śledzenia problemów.

  • Website issue tracker: W kwestiach związanych z tą witryną możesz użyć ten moduł do śledzenia problemów.

  • Website-Search śledzenie problemów: W przypadku problemów związanych z https://search.f-droid.org, można użyć tego śledzenia problemów.