ikona pakietu

Lexica

Find as many words as possible on a grid of random letters within a time limit
Nowości w wersji 3.6.1
Improvements (thanks to Sjord):
* English (GB) wordlist: Remove words that are not present in Collins, NASPA, Tournament, or Wiktionary.
* Dutch dictionary: Better letter distributions for more fun games.

Bug fix (thanks to OpenWarp):
* Multiplayer correctly opens on Android 6.0.

Please provide feedback/report issues at https://github.com/lexica/lexica/issues.
A word game where you have to find as many words as possible on a grid of random letters, in a limited time.

This is a fork of the unmaintained Lexic which:

* Supports multiple different languages
* Adds newer scoring options
* Adds minor improvements to the UI
* Has better support for high resolution screens
* Removes the unsupported multiplayer options

Przekaż darowiznę

Wersje

Chociaż poniżej masz możliwość pobrania plików APK, pamiętaj, że instalując aplikacje w ten sposób nie otrzymasz powiadomień o aktualizacjach. Jest to też mniej bezpieczny sposób pobierania aplikacji. Zalecamy pobranie klienta F-Droid i użycie go do instalacji.

Pobierz aplikację F-Droid